บทเรียนในการทำงาน

บทเรียนในการทำงานที่เราควรจดจำ คือ การใช้หลักธรรมของพระพุทธเจ้า นั่นคือ ฉันทะ  ความพอใจในการทำงาน วิริยะ คือ ความเพียรในการทำงาน จิตตะ คือ การเอาใจใส่ วิมังสา คือ การหมั่นตรึกตรองหาวิธีดำเนินงานให้ดีขึ้น หรือ การวิจัยนั่นเอง ลองดูนะครับ  ใช้หลักนี้ืำงานรับรองได้ผลทุกเรื่อง

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์การจัดการความรู้ สสอ.ปลาปาก

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก วัตถุประสงค์ของการจัดทำเวบไซต์นี้เพื่อ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการความรู้ เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรู้ด้านสาธารณสุข